patric

/patric

About patric

This author has not yet filled in any details.
So far patric has created 41 blog entries.

Ny idrottshall vid Sandbäcksskolan

Vid Sandbäcksskolan i Katrineholm uppförs en ny idrottshall av Katrineholms Fastighetsbolag AB. Vi utför markarbeten åt totalentreprenören YLAB från Jönköping  

Förskola Lillhaga i Nykvarn

I Nykvarn ska en ny förskola byggas där en gammal just rivits. Första spadtaget(en) är gjort och en GC-väg håller på att byggas.

Enskilda avlopsanläggningar

Varje år bygger vi eller förbättrar ungefär 10-15 st avloppsreningsanläggningar. Dessa byggs i huvudsak åt enskilda varför vi inte publicerar info om dessa på nätet om det inte är en väldigt speciell anläggning och har tillstånd att publicera.  

Förskolor i Örebro

I Örebro är vi markentreprenör för två nybyggnationer av förskolor som startade i Januari 2019. Vi svarar för utförande och detaljprojektering markarbeten, utvändig VA och lekmiljö. Nu börjar första förskolan bli klar!  

Förskola i Gonäs

I Gonäs utanför Ludvika bygger Sjötorps bygg en ny förskola under 2018-19. Vi svarar för utförande och detaljprojektering markarbeten, utvändig VA och lekmiljö.  

LSS-boende i Morgongåva

I Morgongåva uppför Bällstaudde ett LSS-boende. Vi utför markarbeten, utvändigt VA och alla utvändiga ytskikt. Detta är det fjärde projektet som utförs för Bällstaudde i samarbete Sjötorps Bygg under tiden 2017-2019. Tidigare projekt i Strängnäs, Mariefred och pågående i Åkerstyckebruk. Schaktning för husgrund har just tagit sin början. Nedan en skärmdump av vår digitala 3D- modell

Förbättringsarbeten vid Biogasfabrik

Under 2017-18 har vi utfört ganska omfattande arbeten med att förbättra miljön vid biogasfabriken vid Valla Gård utanför Katrineholm åt Gasum. Dagvattenhantering med ny dagvattendamm har anlagts, alla trafikerade ytor har asfalterats, ny kanalisation har anlagts och ny plansilo samt renovering av gammal plansilo har byggts samt installation av fordonsvåg. Arbete med våginstallation Dagvatten damm Ny

Förskola i Gnesta

Vid Dansutskolan i Gnesta bygger Sjötorps Bygg ny förskola med flera avdelningar under 2018. Vi svarar för utförande och detaljprojektering markarbeten, utvändig VA och lekmiljö.   Arbete med grundläggningen av plattan. Slutresultatet 8 månader senare.

Avloppsrening vid Ingvaldsstorp

Vid Ingvaldstorp Trädgård byggs något nytt varje år! Senast (2018) har ett nytt Café färdigställts. (Barbros Kafé ) I samband med det behövdes en ny reningsanläggning för hela verksamheten och några enskilda hus. En reningsanläggning av "traditionellt" snitt har projekterats och byggt av oss. Ca 400 m2 markbäddar med slamavskiljare, utjämningsmagasin, förfällning av fosfor och ledningsnät.

Villaområde i Forssjö

Ericsberg Fideikommiss exploaterar mark för villabebyggelse i Forssjö. Vi utför projektering för gator, VA och tomter men har även arkitektoniskt medverkat till områdets utformning förutom att vi sedan utfört arbetet rent praktiskt.   Fotomontage av kommande villabebyggelse Tomtområde med gataor Arbete med ledningschakter