Ridhus vid Mörtbol.

Familjen Larsson vid Fall byggde ett nytt Ridhus vid Mörtbol 2003. Ridhuset innehåller en tävlingsbana på 52x30m och en framridningsbana på 25x30m samt en servicedel i mitten av huset. Vi har gjort markarbeten för grund och omkringliggande ytor samt avloppsanläggning mm. Dess för innan gjordes en uteridbana på 80x40m.