Företaget

Sofielundarna i Bettna AB fanns i branschen, med samma ägarfamilj, på samma plats i nittofem år. (1926-2022) Företaget var beläget vid Sofielund, öster om Katrineholm.

Den första april 2022 förvärvades markentreprenadverksamheten av Sjötorps Hus AB i Katrineholm.

Senare samma år , den 15 september, förvärvades affärsgrenen brapellets av Qstar Försäljning AB.

Bolagets verksamhet bestod tills då i att utför alla typer av markarbeten, totala entreprenader, grävning av de mest skilda slag åt privatpersoner, lantbrukare, skogsföretag, vägföreningar och byggföretag med flera. Typiska arbeten kunde vara husgrunder, enskilda avloppsanläggningar, planeringsarbeten, vägbyggnationer, dikning av vägar och åkrar plus mycket annat. Maskinparken hade en mycket bra bredd vilket gjorde att man kunde göra totala åtaganden av alla slag.

Bolaget utförde projekteringsarbeten i samband med byggnation, våtmarker, enskilda vägar och större enskilda avloppsanläggningar. Det fanns utrustning och kompetens att göra gps-inmätningar i fält,  3D-modeller (terrängmodeller), skapa bygglovshandlingar mm och det fanns även olika filmkameror för filmning av rör i mark.

Ytterligare ett ben i verksamheten var transportsidan där bolaget hade två lastbilar med olika släp. Båda lastbilarna var utrustade med våg och kompressor för bulkleveranser av träpellets. Sammantaget kunde en lång rad olika tillämpningar bli aktuella. Det fanns bland annat flak med kran, lastväxlare, maskinsläp med mera.

I oktober 2016, i samband med bolagets 90-årsjubiléum, bytte man namn från BJ Ericsson och Söner Åkeri AB till Sofielundarna i Bettna AB. Namnbytet var ett naturligt steg då bolaget sedan längre inte hade åkeriverksamhet som sin huvudverksamhet. Namnet Sofielundarna kommer ur folkmun och är vad bolaget kallats för i alla tider då platsen och adressen är Sofielund.