Företaget

Sofielundarna i Bettna AB har funnits i branschen, med samma ägarfamilj, på samma plats i över nittio år. Företaget finns vid Sofielund, öster om Katrineholm.

Vår verksamhet består dels i att vi utför alla typer av markarbeten, totala entreprenader, grävning av de mest skilda slag åt privatpersoner, lantbrukare, skogsföretag, vägföreningar och byggföretag med flera. Typiska arbeten kan vara husgrunder, enskilda avloppsanläggningar, planeringsarbeten, vägbyggnationer, dikning av vägar och åkrar plus mycket annat. Maskinparken har en mycket bra bredd vilket gör att vi kan göra totala åtaganden av alla slag.

Vi utför projekteringsarbeten i samband med byggnation, våtmarker, enskilda vägar och större enskilda avloppsanläggningar. Vi har utrustning och kompetens att göra gps-inmätningar i fält,  3D-modeller (terrängmodeller), skapa bygglovshandlingar mm. Vi har även olika filmkameror för filmning av rör i mark.

Ytterligare ett ben i verksamheten är transportsidan där vi har två lastbilar med olika släp. Båda lastbilarna har våg och kompressor för bulkleveranser samt är utrustade med lastväxlare. Den ena lastbilen är utrustad med snabblås vilket innebär att även andra påbyggnader än lastväxlar finns. Det betyder sammantaget att en lång rad olika tillämpningar kan bli aktuella. Bland annat finns flak med kran, lastväxlare, maskinsläp med mera.

I oktober 2016, i samband med vårt 90-årsjubiléum, bytte vi namn från BJ Ericsson och Söner Åkeri AB till Sofielundarna i Bettna AB. Namnbytet var ett naturligt steg då vi inte längre har åkeriverksamhet som vår huvudverksamhet. Namnet Sofielundarna kommer ur folkmun och är vad vi kallats för i alla tider.