Förbättringsarbeten vid Biogasfabrik

Under 2017-18 har vi utfört ganska omfattande arbeten med att förbättra miljön vid biogasfabriken vid Valla Gård utanför Katrineholm åt Gasum. Dagvattenhantering med ny dagvattendamm har anlagts, alla trafikerade ytor har asfalterats, ny kanalisation har anlagts och ny plansilo samt renovering av gammal plansilo har byggts samt installation av fordonsvåg. Arbete med våginstallation Dagvatten damm Ny