Vid Ingvaldstorp Trädgård byggs något nytt varje år!

Senast (2018) har ett nytt Café färdigställts. (Barbros Kafé )

I samband med det behövdes en ny reningsanläggning för hela verksamheten och några enskilda hus.

En reningsanläggning av ”traditionellt” snitt har projekterats och byggt av oss.

Ca 400 m2 markbäddar med slamavskiljare, utjämningsmagasin, förfällning av fosfor och ledningsnät.