Vid Sandbäcksskolan i Katrineholm uppförs en ny idrottshall av Katrineholms Fastighetsbolag AB.

Vi utför markarbeten åt totalentreprenören YLAB från Jönköping