Historia

BJ Ericsson & Söner Åkeri AB startades av Bror Johan Ericsson på mitten av tjugotalet. Då hette företaget Bror Ericssons Åkeri och verksamheten bestod till en början enbart av taxirörelse.

Ska man vara riktigt noga med historien så var det egentligen frågan om en ändring av verksamheten då det från 1872 hade bedrivits krukmakeriverksamhet på samma plats av Brors far och farfar. Krukmakeriverksamheten lades ned av Bror och istället startades taxirörelsen. På trettiotalet utvidgades fordonsparken med lastbilar och senare under femtiotalet började de första grävmaskinerna att göra sitt intåg i fordonsparken för att idag utgöra basen i verksamheten.

Sofielund, som ligger utmed Rv 52, 12 km från Bettna mot Katrineholm, var redan från början verksamhetens bas. Namnet härstammar från Bror Ericssons farmor Sofia som tillsammans med sin make Johan, på artonhundratalets andra hälft kom som krukmakare och bosatte sig just där företaget är beläget idag. 1968 bildades aktiebolaget som idag är verksamhetens juridiska person. Då bestod aktieägarna förutom av Bror också av hans tre söner, Arne, Hans och Sven. Vid den tidpunkten fanns också 2 anställda. Ytterligare 22 år senare, närmare bestämt 1990 övertogs företaget av Sven och hans äldste son Patric. Vid den tidpunkten hade Bror gått ur tiden och Arne och Hans gick i pension.

2022 såldes företagets mark- och entreprenadverksamhet av dåvarande ägarna Patric och Thomas Ericsson, som var tredje generationen entreprenörer efter Bror Ericsson, till Sjötorps Hus AB i Katrineholm.

Macken

I mitten på 30-talet startades även en bensinmacksverksamhet upp. Den drevs vidare till mitten på sjuttiotalet då den stängdes för allmänheten. 1998 rustades macken upp till den stil den hade på sjuttiotalet innan den lades ned.

Den första versionen av macken ca 1930-31

…några år senare

Macken ca 1970

Macken 2005