Avloppsinstallationer

/Avloppsinstallationer

Enskilda avlopsanläggningar

Varje år bygger vi eller förbättrar ungefär 10-15 st avloppsreningsanläggningar. Dessa byggs i huvudsak åt enskilda varför vi inte publicerar info om dessa på nätet om det inte är en väldigt speciell anläggning och har tillstånd att publicera.  

Avloppsrening vid Ingvaldsstorp

Vid Ingvaldstorp Trädgård byggs något nytt varje år! Senast (2018) har ett nytt Café färdigställts. (Barbros Kafé ) I samband med det behövdes en ny reningsanläggning för hela verksamheten och några enskilda hus. En reningsanläggning av "traditionellt" snitt har projekterats och byggt av oss. Ca 400 m2 markbäddar med slamavskiljare, utjämningsmagasin, förfällning av fosfor och ledningsnät.

Källsorterande avloppssytem på frammarch

Under ett antal år har frågan om hur ett fungerande och resurssparande toalettsystem i samhället ska se ut. Källsortering av avloppsvatten mellan WC och BDT har hela tiden funnits med som ett alternativ där vakuumtekniken skulle kunna vara en del av lösningen. Vi säljer och projekterar JETS vakuumtoalettsystem både till enskilda hushåll och större samlad bebyggelse!

Ledningsnät och gemensam avloppsanläggning i Tummelsta

Översikt reningsanläggning På fritidsområdet Tummlesta i Eskilstuna kommun har vi under vintern och våren 2013 byggt ledningsnät för vatten och avlopp samt även byggt en reningsanläggning för 44 stugor på området. Hela projektet har projekterats av oss i samarbete med WRS i Uppsala och utförts av oss som totalentreprenad. Ledningsnätet är ca 2500 meter

ME Fältdag blev en lyckad tillställning!

Intresserade deltagare och god uppslutning och så småning om en strålande sol gjorde Maskinentreprenörenas Fältdag i diplomutbildningens andra steg till en lyckad tillställning. Vår anläggningen visades av Patric Ericsson i gemenskap med Axel Alm från Nordkalk och en teoretisk avdelning i ämnet enskilda avlopp arrangerades av Sven Olov Mattson från Kompost & Kretslopp. Miljöförvaltningarna från Katrineholm,

Värd för MaskinEntreprenörena:s fältdag i Diplomutbildning i enskilda avlopp

Den 24 September står vi som värd för MaskinEntreprenörernas fältdag i Diplomutbildningen i Enskilda Avlopp.  Fältdagen kommer att genomföras hos Birgitta Nilsson vid Björkhaga i Björkvik där en enskild avloppsanläggning ska anläggas bestående av: Slamavskiljare i Betong från Tranås Cementvarufabrik, Markbädd utförd med Indränmoduler samt en efterföljande fosforfälla med Nordkalks Filtra - P fosforabsorbent.  Fältdagen är

Avloppsinstallationer, enskilda hushåll.

I Katrineholms kommun, och även andra, pågår just nu en förhöjd aktivitet när det gäller enskilda avlopp. Har du fått besked att ditt avlopp har brister är du välkommen att kontakta oss. Vi har lång erfarenhet av enskilda avloppsanlägningar och vi har följt den snabba utvecklingen på marknaden om avloppsrening den senaste åren. Vi kan lagar och