I Morgongåva uppför Bällstaudde ett LSS-boende.

Vi utför markarbeten, utvändigt VA och alla utvändiga ytskikt.

Detta är det fjärde projektet som utförs för Bällstaudde i samarbete Sjötorps Bygg under tiden 2017-2019.

Tidigare projekt i Strängnäs, Mariefred och pågående i Åkerstyckebruk.

Schaktning för husgrund har just tagit sin början.

Nedan en skärmdump av vår digitala 3D- modell vi tar fram i de flesta av våra projekt.