Varuförsäljning

Markrör och Vägtrummor

Efter försäljningen av verksamheten finns diverse varor fortfarande kvar. Dessa säljs ut till rabatterade priser.

Markrör och tillbehör 50-200mm

Markrör och tillbehör 50-200mm

Vägtrummor i plats och plåt

Vägtrummor i plats och plåt

Vägtrummor i plats och plåt

Vägtrummor i plats och plåt

Markrör och tillbehör 50-200mm

Markrör och tillbehör 50-200mm

Dräneringslang 50mm – 200mm

Dränerande isoleringsskivor ”Isodrän”

Vattenslang 20-100mm

Vattenslang 20-100mm

Dränerande isoleringsskivor ”Isodrän”

Dränerande isoleringsskivor ”Isodrän”

Fiberduk

Fiberduk

Markrör och tillbehör 50-200mm

Rördelar i plast

Markisolering

Markisolering

Slamavskiljare med tillbehör samt minireningsverk av olika fabrikat

Slamavskiljare med tillbehör samt minireningsverk av olika fabrikat

Har varit återförsäljare för: (vissa varor finns fortfarande i lager. Som polonite tex)

Jord & Grus

Sållad jord

Sållad jord

Åkerjord obehandlad

Åkerjord obehandlad