Biobränsle

Vi säljer BioBränslet träpellets under vårt varumärke BraPellets. Den tillverkas av Forssjö Pellets, beläget strax öster om Katrineholm.

Träpellets levereras direkt från fabrik till kund. Leveransen sker med lastbil som fyller villaförråd, industri- och panncentralsilos via ett slutet rörsystem. Lastbilen har för närvarande en lastkapacitet på 35 ton och vågutrustning med kvittoskrivare.

Tips och råd till pelletsförråd

Exempel på pelletsförråd