Biobränsle

Vi har tidigare sålt träpellets under varumärket BraPellets.

Från den 15 september 2022 har verksamheten tagits över av Qstar.