I Örebro är vi markentreprenör för två nybyggnationer av förskolor som startade i Januari 2019.

Vi svarar för utförande och detaljprojektering markarbeten, utvändig VA och lekmiljö.

Nu börjar första förskolan bli klar!