I Gonäs utanför Ludvika bygger Sjötorps bygg en ny förskola under 2018-19.

Vi svarar för utförande och detaljprojektering markarbeten, utvändig VA och lekmiljö.