Affärsidé, kvalité och miljöpolicy

Vår målsättning

BJ Ericsson & Söner Åkeri AB:s affärsidé och målsättning är : ”Att vara en professionell, kreativ och pålitlig aktör på markarbeten och transporter där våra kunders och vår egen lönsamhet står i fokus.”

Kvalitetspolicy

I vår målsättning ingår dessutom ett kvalitetsmål att ”Göra allt rätt från början”. Där alla fel som inträffar ska rapporteras, åtgärdas, analyseras och åtgärder vidtas så felet inte inträffar igen.

Miljöpolicy

I vår miljöpolicy ingår att ”Det sammantaget bästa alternativet för miljö/ekonomi, på kort och lång sikt, alltid ska väljas vid såväl utförandet av våra uppdrag som vid investeringar som beslutas. Vår miljöpåverkan ska hela tiden minskas med målet att vår verksamhet inte ska ha någon negativ miljöpåverkan alls.”

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljö i företaget ska vara i särklass och innebära att alla ska trivas på arbetsplatsen och inte riskera att skadas fysiskt eller psykiskt. För att nå det målet ska vi kontinuerligt söka efter och förebygga arbetsmiljörisker innan de ger upphov till ohälsa i någon form.