Vid Dansutskolan i Gnesta bygger Sjötorps Bygg ny förskola med flera avdelningar under 2018.

Vi svarar för utförande och detaljprojektering markarbeten, utvändig VA och lekmiljö.

 


Arbete med grundläggningen av plattan.

Slutresultatet 8 månader senare.