Referenser

/Referenser

Bygge av bostadshus i Heby / Lerbo

Vi utför markarbeten för villa vid Heby i Lerbo, Katrineholms kommun. Här ska också en installation av BAGA Easy 2 göras. (Avloppsrening för två hushåll.) För bygget av villan svarar LJ Bygg och byggherre är Jonas Sjögreen. Avslutat 2008-11-20 (efter en tids uppehåll)

Vägbygge vid Viggartorp

Vid Viggartorp i katrineholms kommun ska vägen dras om förbi gården. ca 200m ny väg ska göras i en brant slänt mot sjön Viggaren. Bygget beräknas pågå i slutet på Maj. Vägbygget är nu slutfört och vägen är tagen i "trafik".

Ladugårdsbygge i Stigtomta

Vid gården Nystugan utanför Stigtomta ska Robert Gustavsson uppföra ett lösdriftstall på 1900m2. Vi kommer att utföra totalentreprenad på markarbeten med tillhörande tillfartsväg och gödselbrunn. Arbetet beräknas på gå under Maj - Sept 2008.

Djurstall i Bie

Bröderna Andersson byggde nytt djustall 2007. Vi gjorde markarbeten för grund, gödselbrunn mm.

Fritidshus vid Aspudden

Åsa Netterberg och Allan Yates byggde nytt fritidshus 2006. Vi utförde markarbeten för nytt hus, rev det gamla och byggde en ny avloppsanläggning.

Nytt gårdshus med nytt växthus samt återuppbyggnad av djurstall vid Ändebols Gård

Familjen Molitor återuppbyggde djurstall efter brand. Samtidigt byggdes nytt Gårdshus med vidbyggt växthus för odling av bl.a. tomater.

Utbyte av trumma vid Eklången

Gammal bro ersattes med ny trumma vid Eklången 2003.

Ridhus vid Mörtbol.

Familjen Larsson vid Fall byggde ett nytt Ridhus vid Mörtbol 2003. Ridhuset innehåller en tävlingsbana på 52x30m och en framridningsbana på 25x30m samt en servicedel i mitten av huset. Vi har gjort markarbeten för grund och omkringliggande ytor samt avloppsanläggning mm. Dess för innan gjordes en uteridbana på 80x40m.