Familjen Molitor återuppbyggde djurstall efter brand. Samtidigt byggdes nytt Gårdshus med vidbyggt växthus för odling av bl.a. tomater.