Bröderna Andersson byggde nytt djustall 2007. Vi gjorde markarbeten för grund, gödselbrunn mm.

diverse-07-10-05-002