Översikt reningsanläggning

På fritidsområdet Tummlesta i Eskilstuna kommun har vi under vintern och våren 2013 byggt ledningsnät för vatten och avlopp samt även byggt en reningsanläggning för 44 stugor på området.

Hela projektet har projekterats av oss i samarbete med WRS i Uppsala och utförts av oss som totalentreprenad.

Ledningsnätet är ca 2500 meter långt och inkluderar ett flertal pumpstationer.

Reningsanläggningen är av en traditionell typ som består av slamavskiljning, markbäddar med kompaktfilter Infiltra®, samt fosforfällor med polonite® filter.

Hela projektet är projekterat och utfört med GPS-baserad maskinstyrning.

Beställare: Tummlesta VA Ekonomisk förening

 

Ett urval av bilder:

Till en början var det en rejäl vinter.