Vid Hofsta Säteri i Björkvik har två våtmarker anlagts under 2011-12

I samarbete med Treduc AB, länsstyrelsen i Sörmland har vi tagit fram en plan för projektet och detaljprojekterat.

Den första våtmarken anlades 201.

Storlek ca 1,3 hektar

Den andra anlades i slutet av 2012 och början av 2013

Storlek ca 4,6 hektar