Vid Tegnebol Gård har en gammal torrlagd sjö restaureras till ursprungligt skick.

Hofsta Säteri och Johan von Arnold har i samarbete med Treduc AB, länstyrelsen i Sörmland och oss tagit fram en plan för projektet som ska genomföras under 2014.

Genom att höja den befintliga enskilda vägen och anlägga dämningsvallar samt reglera vattennivån kommer ca 15 hektar vatten och våtmarksområde att skapas.

Vi har detaljprojekterat och utfört hela projektet.

Under 2015 kommer våtmarken vattenfyllas och en slutlig flygbild kommer läggas in när uppfyllnaden är färdig.

Södra dammvallen

Vy över mittendelen