Valla Däck bygger ut sin lagerkapacitet med 1500m2. Under våren har markarbeten pågått och stommen är nu rest.

Valla D Montering stomme R

Valla D Montering stomme R