En ny, modern, spannmålsanläggning uppförs för Ericsberg Säteris räkning vid Valla Gård. Vi utför markarbeten, OE-Bygg i Katrineholm utför betongarbeten och Svenska Antti i Strängnäs levererar själva anläggningen. Bygget kommer att stå färdigt inför årets skörd.

Spannmålsanläggning VallaGård

Schaktning och grundläggning färdig: I drift Augusti 2011
Vallagard_3