I Nästorps fritidsområde har vi gjort grundläggningsarbeten för ett nytt fritidshus med tillhörande avloppsanläggning.

Markplaneringen har i den branta slänten datorprojekterats och utförts med GPS-styrd maskinstyrning. På detta sätt kan vi se innan vi gör jobbet att schaktmassorna räcker till och hur allt bäst planeras.

Så här såg det ut från början.

Så blev det!

Så här kan en 3D vy av den ritning vi skapat se ut.  Denna har perspektivet från rakt motsatta hållet som bilderna är tagna.

Maskinföraren har ritningen i sin maskindator och kan se exakt var i ritningen skopan och maskinen befinner sig.

Precisionen i systemet är +/- 2 cm

3D vy