På Ullhammars gård straxt intill Råby-Rönö i Nyköpings kommun uppförs ett nytt djurstall för ekologisk mjölkproduktion.  Till mjölkproduktionen hör ett gårdsmejeri som uppförs samtidigt och som ska producera ekologiska ost- och mejeriprodukter av den egna mjölken.

Novab är totalentreprenör och vi utför markarbeten som en sidoentreprenad.

Byggherre är Suzanne Hedberg.