Den 18/12 2008 kom Radio Sörmland och Katarina Larsson och gjorde ett nedslag i serien ”Nyfiken på” vid vår gamla Gulfmack. (Lyssna på sändningen här. Ca 6.30 min in i programmet. Länken är bruten)