Våren är en lämplig tid att utföra kantskärning av grusvägar. Med vår metod att sortera ut återanvändningsbart material kan vi åstakomma lämplig form på vägen med hjälp av det grus som med tiden hamnar i vägkanten. Grästorv och sten sorteras bort och nytt grus sprids till slut ovan på vägbanan.