Djurstall vid Rottninge

Klas Olsson vid Rottninge byggde 2007 ett nytt djurstall på 32x32m. Vi utförde samtliga markarbeten.