Kvarteret Hunden i Katrineholm ska bebyggas med nyckelfärdigt, underhållsfritt och modernt boende.

Sjötorps Bygg erbjuder tretton kedjehus samt fem parhus.

Vi ska anlägga VA-nät, gator och grundschakter samt finplanering av de färdiga tomterna.

Fastighetsbyrån  sköter försäljningen av boendet.

Bilder från första spadtaget.

Första Spadtaget 2014-03-07

Första Spadtaget

Översiktsplan