Våtmarker

Vi anlägger och projekterar våtmarker. På senare år har vi varit med och projekterat och utfört flera våtmarker. Med våra GPS-baserade mät och styrsystem har väldigt bra förutsättningar att både projektera och utföra arbeten på stora områden.

Projekt

Våtmark vid Tegnebol, Björkvik

Vid Tegnebol Gård har en gammal torrlagd sjö restaureras till ursprungligt skick. Hofsta Säteri och Johan von Arnold har i samarbete med Treduc AB, länstyrelsen i Sörmland och oss tagit fram en plan för projektet

Våtmarker vid Hofsta, Björkvik

Vid Hofsta Säteri i Björkvik har två våtmarker anlagts under 2011-12 I samarbete med Treduc AB, länsstyrelsen i Sörmland har vi tagit fram en plan för projektet och detaljprojekterat. Den första våtmarken anlades 201. Storlek