Grusning, Hyvling, DammbindningKantskärning, Dikning etc.Nybyggen

Vägar

Vi bygger nya enskilda vägar, skogsvägar och rustar och förbättrar befintliga. Vårbruk på grusvägar med grusning, hyvling och saltning. Kantskärning med grävmaskin utrustad med specialskopa eller väghyvel och återvinning av kantmaterial med sorteringsutrustning.

vagar4bkantskarning1

Grusning, Hyvling, Dammbindning

Grusning

 • Grus måste tillföras kontinuerligt eftersom det trycks ned i marken och plogas ut i diken.
 • Det är normalt lämpligt att grusa en gång per år och då företrädesvis på våren. Lämplig mängd är 50-55 ton per km.
 • Grus krossat av berg, vilket idag nästan är det ända att uppbringa på marknaden, är absolut överlägset grus krossat av naturgrus.
 • Tillsammans med dammbindning skapas en betongliknade yta.
 • Vi offererar grusning per ton och vi tittar alltid på varje väg för sig för bästa pris.

Se gärna denna tekniska rapport om hur en grusväg ska skötas.  Källa: Salinity Road

Hyvling

 • Hyvling med väghyvel bör göras minst en gång per år för att vägen ska behålla sin rätta form, återföra löst grus och för att, i viss mån,  skrapa bort gräskanter som växer till sig under sommarhalvåret.
 • Rätt form på vägen utan gräskanter innebär att man i möjligaste mån slipper irriterande potthål som förstör bilar och ökar underhållsbehovet av vägen.
 • Vi kan erbjuda hyvling till fast pris per meter, per väg eller mot debitering per timme.

Saltning / dammbindning

 • Saltning av vägen görs dels för att hindra irriterande dammbildning men framförallt för att slitbanan ska hålla bättre. Saltet fungerar som bindningsmedel så gruset håller ihop mycket bättre och bildar en hårdare slitbana.
 • Saltning utförs vid den tidpunkt på våren då dammet börjar komma och det är viktigt att saltet smälter ned i vägen på en gång. D.v.s. vägen måste vara tillräckligt fuktig. Antingen av regn eller av att man vattnar.
  Mängden salt varierar beroende på om man saltat tidigare år, om vägen utsätts för mycket sol eller ligger skuggigt samt markförhållanderna och trafikmängd. Ca. 0,5 till 1,5 kg per meter väg är en normal mängd.
 • Det finns två olika sorters salt. Kalciumklorid innehåller större andel aktiv substans än Magnesiumklorid och är den salt vi rekommenderar då mindre saltgiva krävs och transportkostnaden minskar.
 • Vi offererar per ton eller per väg med en bestämd total mängd.

Kantskärning, Dikning etc

Kantskärning med väghyvel och återvinning. ”Gruströskning”!

 • Kantskärning med väghyvel och återvinning av grusmaterial med utsortering av torv och sten är lämpligt när kanterna på vägen inte är så stora eller innehåller mycket grus.
 • Väghyvel hyvlar upp kanterna på vägen och därefter kommer en maskin som fångar upp materialet och sorterar ut grästorv och sten mm. Därefter hyvlas vägen åter med hyveln så att jämnhet rätt form erhålls.
 • Denna metod kräver en torr väg och kan orsaka ett grusningsbehov beroende på hur mycket jord och lera som stannar på vägen.
 • Överblivet material tippas i anslutning till vägen. Max 100m transportsträcka är okej sen krävs upplastning och bortforsling med ytterligare ett fordon. Det går lätt att last på ett flak som åker framför gruströskan.

Se vår film då vi provar prototypen:


Kantskärning med grävmaskin och specialskopa

 • Kanter med jord, sten och växtlighet hyvlas av med skopan och utplaneras i anslutning till vägen eller lastas upp och forslas till tipp.
 • Vägkanten formas så att vatten lätt rinner ned i diket.
 • Visar det sig att det finns användbart grus i kanten kan det lämnas och lämpligen hyvlas upp på vägen efter kantskärningen.

Dikning och dikesrensning.

 • Dikning och dikesrensning utförs med samma utrustning på grävmaskinen som vid kantskärning. Det går alltså utmärkt att hela tiden anpassa insatsen till de olika behov som finns längs vägen.
 • Dikning kallas det när gamla diken gått ihop så de knappt syns längre eller när det är fråga om nybrytning. Annars är begreppet dikesrensning.
 • Dikesmassorna utplaneras i anlutning till vägen eller lastas upp och forslas till tipp

Nybyggen

Vi bygger nya enskilda vägar.

vagar

vagar4bvagar6

Projekt

Rekordvår för vårunderhåll av enskilda grusvägar

Denna vår har vi återigen slagit rekord i hur mycket grusning, hyvling och saltning vi utfört.  Tack alla som gett oss förtroendet att ta hand om er väg! Mycket trevligt med den positiva feedback som

Våren närmar sig och då också behovet av vägunderhåll.

Vintern har inte gett upp riktigt än men det är ändå dags att börja tänka på vad som behöver göras med er enskilda väg i vår. Var ute i god tid med era funderingar på

Kantskärningar

Våren är en lämplig tid att utföra kantskärning av grusvägar. Med vår metod att sortera ut återanvändningsbart material kan vi åstakomma lämplig form på vägen med hjälp av det grus som med tiden hamnar i

Vägbygge vid Viggartorp

Vid Viggartorp i katrineholms kommun ska vägen dras om förbi gården. ca 200m ny väg ska göras i en brant slänt mot sjön Viggaren. Bygget beräknas pågå i slutet på Maj. Vägbygget är nu slutfört

Utbyte av trumma vid Eklången

Gammal bro ersattes med ny trumma vid Eklången 2003.