Dagens reningskrav och lösningar

Vilka krav som ställs på ett enskilt avloppsystem och på en fastighetsägare är väldigt bra beskrivet på avloppsguiden.

Det finns idag en uppsjö med olika reningsmetoder, tekniklösningar, minireningsverk. Det som har förändrats de senaste åren är att vi från ett teknik/metod orienterat regelsystem har fått ett regelverk som ställer funktionskrav istället. Det tycker vi är bra då det öppnar för nytänkande men ställer samtidigt större krav på oss som sysslar med installationerna ute hos ”slutanvändarna”. Vi måste hålla oss uppdaterade på vad som händer i branschen och sålla i den flora av avloppsrening som hela tiden sköljer över oss. Allt som finns är inte bra och är heller inte testat och utvärderat i oberoende sammanhang.

Vi har idag valt ut en handfull olika lösningar. Efter besök, på plats hos dig, väljer vi någon av dessa avloppsreningar som vi sedan presenterar och förklarar. Vi offererar sedan den nyckelfärdiga avloppsreningen, installerad och klar. Accepterar du vår offert upprättar vi erforderliga handlingar för ansökan till kommunens miljökontor. När kommunen gett sitt tillstånd får installationen påbörjas.