Anläggningar

Villagrunder & Byggnationer

Vi utför schakt och markarbeten för villor och andra byggnader. Vi kan även utföra arbeten inomhus då vi har speciell avgasreningsutrustning att montera vid dessa tillfällen.

Läs mer

Våtmarker

Vi anlägger och projekterar våtmarker. På senare år har vi varit med och projekterat och utfört flera våtmarker. Med våra GPS-baserade mät och styrsystem har väldigt bra förutsättningar att både projektera och utföra arbeten på stora områden.

Läs mer

Enskilda avloppsanläggningar

Vi har stor erfarenhet av enskilda avloppsanläggningar. Vi gör hela jobbet utomhus, från projektering och kontakter med kommunens miljökontor till det nyckelfärdiga jobbet inklusive erforderligt material. Vi projekterar och utför även större anläggningar för flerhushåll och husgrupper.

Läs mer

Vägar

Vi bygger nya enskilda vägar, skogsvägar och rustar och förbättrar befintliga. Vårbruk på grusvägar med grusning, hyvling och saltning. Kantskärning med grävmaskin utrustad med specialskopa eller väghyvel och återvinning av kantmaterial med sorteringsutrustning.

Läs mer

Lantbruksarbeten

För lantbruk kan vi erbjuda effektiva lösningar för dikesrensningar, läggning av dräneringsledningar (50mm slang går att plöja ner med lutningslaser), skogsvägar med mera.

Läs mer