Verksamheten

Vår verksamhet består dels i att vi utför alla typer av markarbeten, totala entreprenader, grävning av de mest skilda slag åt privatpersoner, lantbrukare, skogsföretag, vägföreningar och byggföretag med flera. Typiska arbeten kan vara husgrunder, enskilda avloppsanläggningar, planeringsarbeten, vägbyggnationer, dikning av vägar och åkrar plus mycket annat. Maskinparken har en mycket bra bredd vilket gör att vi kan göra totala åtaganden av alla slag.

Den andra delen av verksamheten är transportsidan där vi har två lastbilar med släp. Båda lastbilarna har våg, som har en noggrannhet på mindre än 10 kg, och kompressor för bulkleveranser samt är utrustade med lastväxlare. Den ena lastbilen är utrustad med snabblås vilket innebär att även andra påbyggnader än lastväxlar finns. Det betyder sammantaget att en lång rad olika tillämpningar kan bli aktuella. Bland annat finns flak med kranlastväxlare med mera.