Ny idrottshall vid Sandbäcksskolan

Vid Sandbäcksskolan i Katrineholm uppförs en ny idrottshall av Katrineholms Fastighetsbolag AB. Vi utför markarbeten åt totalentreprenören YLAB från Jönköping ...
Läs Mer

Förskola Lillhaga i Nykvarn

I Nykvarn ska en ny förskola byggas där en gammal just rivits. Första spadtaget(en) är gjort och en GC-väg håller ...
Läs Mer

Förskolor i Örebro

I Örebro är vi markentreprenör för två nybyggnationer av förskolor som startade i Januari 2019. Vi svarar för utförande och ...
Läs Mer

Förskola i Gonäs

I Gonäs utanför Ludvika bygger Sjötorps bygg en ny förskola under 2018-19. Vi svarar för utförande och detaljprojektering markarbeten, utvändig ...
Läs Mer

LSS-boende i Morgongåva

I Morgongåva uppför Bällstaudde ett LSS-boende. Vi utför markarbeten, utvändigt VA och alla utvändiga ytskikt. Detta är det fjärde projektet ...
Läs Mer

Förbättringsarbeten vid Biogasfabrik

Under 2017-18 har vi utfört ganska omfattande arbeten med att förbättra miljön vid biogasfabriken vid Valla Gård utanför Katrineholm åt ...
Läs Mer

Förskola i Gnesta

Vid Dansutskolan i Gnesta bygger Sjötorps Bygg ny förskola med flera avdelningar under 2018. Vi svarar för utförande och detaljprojektering ...
Läs Mer

Villaområde i Forssjö

Ericsberg Fideikommiss exploaterar mark för villabebyggelse i Forssjö. Vi utför projektering för gator, VA och tomter men har även arkitektoniskt ...
Läs Mer

Byggnation av VA-nät, gator och villagrunder i kvarteret Hunden

Kvarteret Hunden i Katrineholm ska bebyggas med nyckelfärdigt, underhållsfritt och modernt boende. Sjötorps Bygg erbjuder tretton kedjehus samt fem parhus ...
Läs Mer

Våtmark vid Tegnebol, Björkvik

Vid Tegnebol Gård har en gammal torrlagd sjö restaureras till ursprungligt skick. Hofsta Säteri och Johan von Arnold har i ...
Läs Mer

Enskilda avlopsanläggningar

Varje år bygger vi eller förbättrar ungefär 10-15 st avloppsreningsanläggningar. Dessa byggs i huvudsak åt enskilda varför vi inte publicerar ...
Läs Mer

Avloppsrening vid Ingvaldsstorp

Vid Ingvaldstorp Trädgård byggs något nytt varje år! Senast (2018) har ett nytt Café färdigställts. (Barbros Kafé ) I samband ...
Läs Mer

Källsorterande avloppssytem på frammarch

Under ett antal år har frågan om hur ett fungerande och resurssparande toalettsystem i samhället ska se ut. Källsortering av ...
Läs Mer

Ledningsnät och gemensam avloppsanläggning i Tummelsta

På fritidsområdet Tummlesta i Eskilstuna kommun har vi under vintern och våren 2013 byggt ledningsnät för vatten och avlopp samt ...
Läs Mer

ME Fältdag blev en lyckad tillställning!

Intresserade deltagare och god uppslutning och så småning om en strålande sol gjorde Maskinentreprenörenas Fältdag i diplomutbildningens andra steg till ...
Läs Mer

Värd för MaskinEntreprenörena:s fältdag i Diplomutbildning i enskilda avlopp

Den 24 September står vi som värd för MaskinEntreprenörernas fältdag i Diplomutbildningen i Enskilda Avlopp.  Fältdagen kommer att genomföras hos ...
Läs Mer

Avloppsinstallationer, enskilda hushåll.

I Katrineholms kommun, och även andra, pågår just nu en förhöjd aktivitet när det gäller enskilda avlopp. Har du fått ...
Läs Mer

Ny idrottshall vid Sandbäcksskolan

Vid Sandbäcksskolan i Katrineholm uppförs en ny idrottshall av Katrineholms Fastighetsbolag AB. Vi utför markarbeten åt totalentreprenören YLAB från Jönköping ...
Läs Mer

Förskola Lillhaga i Nykvarn

I Nykvarn ska en ny förskola byggas där en gammal just rivits. Första spadtaget(en) är gjort och en GC-väg håller ...
Läs Mer

Förskolor i Örebro

I Örebro är vi markentreprenör för två nybyggnationer av förskolor som startade i Januari 2019. Vi svarar för utförande och ...
Läs Mer

Förskola i Gonäs

I Gonäs utanför Ludvika bygger Sjötorps bygg en ny förskola under 2018-19. Vi svarar för utförande och detaljprojektering markarbeten, utvändig ...
Läs Mer

LSS-boende i Morgongåva

I Morgongåva uppför Bällstaudde ett LSS-boende. Vi utför markarbeten, utvändigt VA och alla utvändiga ytskikt. Detta är det fjärde projektet ...
Läs Mer

Förskola i Gnesta

Vid Dansutskolan i Gnesta bygger Sjötorps Bygg ny förskola med flera avdelningar under 2018. Vi svarar för utförande och detaljprojektering ...
Läs Mer

Villaområde i Forssjö

Ericsberg Fideikommiss exploaterar mark för villabebyggelse i Forssjö. Vi utför projektering för gator, VA och tomter men har även arkitektoniskt ...
Läs Mer

Byggnation av VA-nät, gator och villagrunder i kvarteret Hunden

Kvarteret Hunden i Katrineholm ska bebyggas med nyckelfärdigt, underhållsfritt och modernt boende. Sjötorps Bygg erbjuder tretton kedjehus samt fem parhus ...
Läs Mer

Nytt fritidshus i Nästorp

I Nästorps fritidsområde har vi gjort grundläggningsarbeten för ett nytt fritidshus med tillhörande avloppsanläggning. Markplaneringen har i den branta slänten ...
Läs Mer

Nybygge av djurstall för ekologisk mjölkproduktion vid Ullhammar

På Ullhammars gård straxt intill Råby-Rönö i Nyköpings kommun uppförs ett nytt djurstall för ekologisk mjölkproduktion.  Till mjölkproduktionen hör ett ...
Läs Mer

Rekordvår för vårunderhåll av enskilda grusvägar

Denna vår har vi återigen slagit rekord i hur mycket grusning, hyvling och saltning vi utfört.  Tack alla som gett ...
Läs Mer

Våren närmar sig och då också behovet av vägunderhåll.

Vintern har inte gett upp riktigt än men det är ändå dags att börja tänka på vad som behöver göras ...
Läs Mer

Kantskärningar

Våren är en lämplig tid att utföra kantskärning av grusvägar. Med vår metod att sortera ut återanvändningsbart material kan vi ...
Läs Mer

Vägbygge vid Viggartorp

Vid Viggartorp i katrineholms kommun ska vägen dras om förbi gården. ca 200m ny väg ska göras i en brant ...
Läs Mer

Utbyte av trumma vid Eklången

Gammal bro ersattes med ny trumma vid Eklången 2003 ...
Läs Mer

Otursförföljd sådd…

Det händer i bland att vi får rycka ut och bärga diverse skogsmaskiner, grävmaskiner och till och med kraschade helikoptrar.  ...
Läs Mer

Bärgning av störtad helikopter.

Den 23/3 2007 störtade en helikopter på en åker mellan Broby och Ändebols Gård. De två personerna ombord klarade sig ...
Läs Mer

Våtmark vid Tegnebol, Björkvik

Vid Tegnebol Gård har en gammal torrlagd sjö restaureras till ursprungligt skick. Hofsta Säteri och Johan von Arnold har i ...
Läs Mer

Våtmarker vid Hofsta, Björkvik

Vid Hofsta Säteri i Björkvik har två våtmarker anlagts under 2011-12 I samarbete med Treduc AB, länsstyrelsen i Sörmland har ...
Läs Mer

Rekordvår för vårunderhåll av enskilda grusvägar

Denna vår har vi återigen slagit rekord i hur mycket grusning, hyvling och saltning vi utfört.  Tack alla som gett ...
Läs Mer

Våren närmar sig och då också behovet av vägunderhåll.

Vintern har inte gett upp riktigt än men det är ändå dags att börja tänka på vad som behöver göras ...
Läs Mer

Kantskärningar

Våren är en lämplig tid att utföra kantskärning av grusvägar. Med vår metod att sortera ut återanvändningsbart material kan vi ...
Läs Mer

Vägbygge vid Viggartorp

Vid Viggartorp i katrineholms kommun ska vägen dras om förbi gården. ca 200m ny väg ska göras i en brant ...
Läs Mer

Utbyte av trumma vid Eklången

Gammal bro ersattes med ny trumma vid Eklången 2003 ...
Läs Mer