Byggnation av VA-nät, gator och villagrunder i kvarteret Hunden

Kvarteret Hunden i Katrineholm ska bebyggas med nyckelfärdigt, underhållsfritt och modernt boende. Sjötorps Bygg erbjuder tretton kedjehus samt fem parhus ...
Läs Mer

Våtmark vid Tegnebol, Björkvik

Vid Tegnebol Gård har en gammal torrlagd sjö restaureras till ursprungligt skick. Hofsta Säteri och Johan von Arnold har i ...
Läs Mer

Nytt fritidshus i Nästorp

I Nästorps fritidsområde har vi gjort grundläggningsarbeten för ett nytt fritidshus med tillhörande avloppsanläggning. Markplaneringen har i den branta slänten ...
Läs Mer

Våtmarker vid Hofsta, Björkvik

Vid Hofsta Säteri i Björkvik har två våtmarker anlagts under 2011-12 I samarbete med Treduc AB, länsstyrelsen i Sörmland har ...
Läs Mer

Flera villor under vinter / vår

Vi har under vinter och vår utfört markarbeten för flera villor. Bla i Forssjö och Lerbo och ombyggnad av ladugård ...
Läs Mer

Engagerade i snörjning

Vi drar vår snöflinga från järnvägsspåren som är igenkorkade av snö.  Våra spårgående maskiner har varit efterfrågade  då järnvägsspåren blivit ...
Läs Mer

Våren närmar sig och då också behovet av vägunderhåll.

Vintern har inte gett upp riktigt än men det är ändå dags att börja tänka på vad som behöver göras ...
Läs Mer

Nedslag av Radio Sörmland vid vår Gulfmack den 18/12 2008

Den 18/12 2008 kom Radio Sörmland och Katarina Larsson och gjorde ett nedslag i serien "Nyfiken på" vid vår gamla ...
Läs Mer

ME Fältdag blev en lyckad tillställning!

Intresserade deltagare och god uppslutning och så småning om en strålande sol gjorde Maskinentreprenörenas Fältdag i diplomutbildningens andra steg till ...
Läs Mer

Värd för MaskinEntreprenörena:s fältdag i Diplomutbildning i enskilda avlopp

Den 24 September står vi som värd för MaskinEntreprenörernas fältdag i Diplomutbildningen i Enskilda Avlopp.  Fältdagen kommer att genomföras hos ...
Läs Mer

Källsorterande avloppssytem på frammarch

Under ett antal år har frågan om hur ett fungerande och resurssparande toalettsystem i samhället ska se ut. Källsortering av ...
Läs Mer

Ledningsnät och gemensam avloppsanläggning i Tummelsta

På fritidsområdet Tummlesta i Eskilstuna kommun har vi under vintern och våren 2013 byggt ledningsnät för vatten och avlopp samt ...
Läs Mer

ME Fältdag blev en lyckad tillställning!

Intresserade deltagare och god uppslutning och så småning om en strålande sol gjorde Maskinentreprenörenas Fältdag i diplomutbildningens andra steg till ...
Läs Mer

Värd för MaskinEntreprenörena:s fältdag i Diplomutbildning i enskilda avlopp

Den 24 September står vi som värd för MaskinEntreprenörernas fältdag i Diplomutbildningen i Enskilda Avlopp.  Fältdagen kommer att genomföras hos ...
Läs Mer

Avloppsinstallationer, enskilda hushåll.

I Katrineholms kommun, och även andra, pågår just nu en förhöjd aktivitet när det gäller enskilda avlopp. Har du fått ...
Läs Mer

Byggnation av VA-nät, gator och villagrunder i kvarteret Hunden

Kvarteret Hunden i Katrineholm ska bebyggas med nyckelfärdigt, underhållsfritt och modernt boende. Sjötorps Bygg erbjuder tretton kedjehus samt fem parhus ...
Läs Mer

Nytt fritidshus i Nästorp

I Nästorps fritidsområde har vi gjort grundläggningsarbeten för ett nytt fritidshus med tillhörande avloppsanläggning. Markplaneringen har i den branta slänten ...
Läs Mer

Nybygge av djurstall för ekologisk mjölkproduktion vid Ullhammar

På Ullhammars gård straxt intill Råby-Rönö i Nyköpings kommun uppförs ett nytt djurstall för ekologisk mjölkproduktion.  Till mjölkproduktionen hör ett ...
Läs Mer

Spannmålsanläggning vid Ericsberg Säteri

En ny, modern, spannmålsanläggning uppförs för Ericsberg Säteris räkning vid Valla Gård. Vi utför markarbeten, OE-Bygg i Katrineholm utför betongarbeten ...
Läs Mer

Utbyggnad hos Valla Däck

Valla Däck bygger ut sin lagerkapacitet med 1500m2. Under våren har markarbeten pågått och stommen är nu rest ...
Läs Mer

Flera villor under vinter / vår

Vi har under vinter och vår utfört markarbeten för flera villor. Bla i Forssjö och Lerbo och ombyggnad av ladugård ...
Läs Mer

Ny villa med garage och gäststuga…

Vi har nu satt igång markarbeten för en ny villa från Sidensjöhus med garage och gästuga åt Robert Ahlström & ...
Läs Mer

Bygge av bostadshus i Heby / Lerbo

Vi utför markarbeten för villa vid Heby i Lerbo, Katrineholms kommun. Här ska också en installation av BAGA Easy 2 ...
Läs Mer

Ladugårdsbygge i Stigtomta

Vid gården Nystugan utanför Stigtomta ska Robert Gustavsson uppföra ett lösdriftstall på 1900m2. Vi kommer att utföra totalentreprenad på markarbeten ...
Läs Mer

Djurstall i Bie

Bröderna Andersson byggde nytt djustall 2007. Vi gjorde markarbeten för grund, gödselbrunn mm ...
Läs Mer

Rekordvår för vårunderhåll av enskilda grusvägar

Denna vår har vi återigen slagit rekord i hur mycket grusning, hyvling och saltning vi utfört.  Tack alla som gett ...
Läs Mer

Våren närmar sig och då också behovet av vägunderhåll.

Vintern har inte gett upp riktigt än men det är ändå dags att börja tänka på vad som behöver göras ...
Läs Mer

Kantskärningar

Våren är en lämplig tid att utföra kantskärning av grusvägar. Med vår metod att sortera ut återanvändningsbart material kan vi ...
Läs Mer

Vägbygge vid Viggartorp

Vid Viggartorp i katrineholms kommun ska vägen dras om förbi gården. ca 200m ny väg ska göras i en brant ...
Läs Mer

Utbyte av trumma vid Eklången

Gammal bro ersattes med ny trumma vid Eklången 2003 ...
Läs Mer

Otursförföljd sådd…

Det händer i bland att vi får rycka ut och bärga diverse skogsmaskiner, grävmaskiner och till och med kraschade helikoptrar.  ...
Läs Mer

Bärgning av störtad helikopter.

Den 23/3 2007 störtade en helikopter på en åker mellan Broby och Ändebols Gård. De två personerna ombord klarade sig ...
Läs Mer

Våtmark vid Tegnebol, Björkvik

Vid Tegnebol Gård har en gammal torrlagd sjö restaureras till ursprungligt skick. Hofsta Säteri och Johan von Arnold har i ...
Läs Mer

Våtmarker vid Hofsta, Björkvik

Vid Hofsta Säteri i Björkvik har två våtmarker anlagts under 2011-12 I samarbete med Treduc AB, länsstyrelsen i Sörmland har ...
Läs Mer

Rekordvår för vårunderhåll av enskilda grusvägar

Denna vår har vi återigen slagit rekord i hur mycket grusning, hyvling och saltning vi utfört.  Tack alla som gett ...
Läs Mer

Våren närmar sig och då också behovet av vägunderhåll.

Vintern har inte gett upp riktigt än men det är ändå dags att börja tänka på vad som behöver göras ...
Läs Mer

Kantskärningar

Våren är en lämplig tid att utföra kantskärning av grusvägar. Med vår metod att sortera ut återanvändningsbart material kan vi ...
Läs Mer

Vägbygge vid Viggartorp

Vid Viggartorp i katrineholms kommun ska vägen dras om förbi gården. ca 200m ny väg ska göras i en brant ...
Läs Mer

Utbyte av trumma vid Eklången

Gammal bro ersattes med ny trumma vid Eklången 2003 ...
Läs Mer