Välkommen till Sofielundarna

Publicerat: 26 mars 2008

Välkommen på 90-års firande den 1 oktober 2016

Huvudkontoret vid Sofielund

”Vi gräver en grop åt andra, utan att själva falla i”

BJ Ericsson & Söner Åkeri AB, ofta kallade ”Sofielundarna”, är ett modernt företag i anläggnings- och åkeribranchen. Välkommen till oss!